Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

SẢN PHẨM GIỐNG

GLUTARAL DOW (CAO CẤP) – TÔM

CHUYÊN GIA TIÊU DIỆT VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH GAN TUỴ - TPD VÀ PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM NGĂN NGỪA VÀ TIÊU DIỆT VI KHUẨN, VIRUS GÂT BỆNH ĐỐM ĐEN, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU, ĐEN MANG, ĐÓNG RONG VÀ NHIỂM KHUẨN TRÊN TÔM

VIKON A (B.K.A) -TÔM

DIBROMOHYDANTOIN DIỆT KHUẨN THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆN VI KHUẨN VIBRIO GÂY HỘI CHỨNG GAN TỤY (AHPNS), HỘI CHỨNG CHẾT SỚM (EMS) VÀ CÁC BỆNH DO NẤM, VI KHUẨN, VIRUS TRÊN CÁ.

AQUAPRO MAX – TÔM

PHÂN HUỶ BÙN ĐÁY AO VÀ KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S... ỨC CHẾ NẤM ĐỒNG TIỀN ĐỆ NHẤT VI SINH - THỊ PHẦN SỐ 1

BIOLIV (cao cấp) – TÔM

BIOLIV CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI - TÔM BỊ GAN RUỘT DÙNG LIỀN KHỎI LUÔN

CALMILK

CALMILK – TÔM

KHOÁNG HỮU CƠ DẠNG SỮA, TRỊ ĐỤC CƠ, CONG THÂN, VỎ XANH DA TRỜI. NGĂN CHẶN VÀ KHẮC PHỤC KHI TÔM BỊ MỀM VỎ, ĐỐM ĐEN, DA XANH DO THIẾU KHOÁNG
VANMIX

VANMIX – TÔM

VITAMIN TỔNG HỢP, ACID AMIN VÀ KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG, TĂNG TRỌNG, KÍCH LỘT, NGĂN CHẶN ĐỤC CƠ, CONG THÂN

error: Content is protected !!