Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

Thông tin kỹ thuật ốc

Các loại khí độc Ammonia (NH3), Nitrite (NO2), Hydro Sulfua (H2S) chính là 3 loại khí độc thường gặp nhất trong ao nuôi trồng thuỷ sản và thuỷ vực thuỷ sinh. NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI. Thức ăn thừa: Trong quá trình cho tôm ăn, phần

error: Nội dung được bảo vệ !!