Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

SẢN PHẨM MỚI

SUTRIM – CÁ

KHÁNG SINH CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH GAN THẬN MŨ, NHIỂM KHUẨN, VIÊM ĐƯỜNG RUỘT TRÊN CÁ...

IMPEX ZEO – CÁ

ĐƯỢC KẾT HỢP ĐẶC BIỆT GIỮA: VI SINH + YUCCA + ZEOLINE  GIÚP HẤP THỤ KHÍ ĐỘC VÀ  PHÂN HỦY BÙN ĐÁY AO NHANH CHÓNG  

BIOTECH (Khoáng nóng) – CÁ

KHOÁNG NÓNG: CHUYÊN CUNG CẤP KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG THIẾT YẾU VÀ CHẤT ĐIỆN GIẢI CHO TÔM, CÁ. NGĂN NGỪA HỘI CHỨNG - ĐỤC CƠ - CONG THÂN - MỀM VỎ - KHÓ LỘT - VỎ XANH DA TRỜI TRÊN TÔM

BIOTECH LẠNH – CÁ

KHOÁNG LẠNH ĐA VI LƯỢNG CHUYÊN DÙNG CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ CAO NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ BỆNH Ở CÁ

CHUYÊN DÙNG VÀO THỜI TIẾT NẮNG NÓNG, CÁ PHÁT BỆNH  

VIKON A (B.K.A)

DIBROMOHYDANTOIN DIỆT KHUẨN THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆN VI KHUẨN VIBRIO GÂY HỘI CHỨNG GAN TỤY (AHPNS), HỘI CHỨNG CHẾT SỚM (EMS) VÀ CÁC BỆNH DO NẤM, VI KHUẨN, VIRUS TRÊN TÔM, CÁ.

IMPEX ZEO

ĐƯỢC KẾT HỢP ĐẶC BIỆT GIỮA: VI SINH + YUCCA + ZEOLINE  GIÚP HẤP THỤ KHÍ ĐỘC VÀ  PHÂN HỦY BÙN ĐÁY AO NHANH CHÓNG  

BIOTECH LẠNH – TÔM

KHOÁNG LẠNH ĐA VI LƯỢNG CHUYÊN DÙNG CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ CAO NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ BỆNH ĐỤC CƠ CONG THÂN TRÊN TÔM

CHUYÊN DÙNG VÀO THỜI TIẾT NẮNG NÓNG, TÔM MỀM VỎ - KHÓ LỘT - VỎ XANH DA TRỜI  

OTC – AQUA – TÔM

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH -PHÂN TRẮNG - PHÁT SÁNG - ĐỐM TRẮNG DO VI KHUẨN - NHIỂM KHUẨN TRÊN TÔM, CÁ
1 2
error: Content is protected !!