Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

Khoáng tạt

IMPEX ZEO

ĐƯỢC KẾT HỢP ĐẶC BIỆT GIỮA: VI SINH + YUCCA + ZEOLINE  GIÚP HẤP THỤ KHÍ ĐỘC VÀ  PHÂN HỦY BÙN ĐÁY AO NHANH CHÓNG  

RUBI-BIO – TÔM

BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT HỮU CƠ DẠNG ION CHO TÔM: NGĂN CHẶN CÁC BỆNH DO THIẾU KHOÁNG, CÂN BẰNG PH, ỔN ĐỊNH KIỀM TRONG AO NUÔI

 

BIOTECH LẠNH – TÔM

KHOÁNG LẠNH ĐA VI LƯỢNG CHUYÊN DÙNG CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ CAO NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ BỆNH ĐỤC CƠ CONG THÂN TRÊN TÔM

CHUYÊN DÙNG VÀO THỜI TIẾT NẮNG NÓNG, TÔM MỀM VỎ - KHÓ LỘT - VỎ XANH DA TRỜI  
Bio Mineral

BIOMINERAL – TÔM

TĂNG KIỀM BỔ SUNG KHOÁNG Mg, K, Ca, Zn ... CAO CẤP CHO TÔM GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGĂN CHẶN ĐỤC CƠ- CONG THÂN

BIOTECH GREEN – TÔM

KHOÁNG GÂY MÀU CUNG CẤP MẦM TẢO TẠO THỨC ĂN TỰ NHIÊN, TRÙN CHỈ, ỐC GẠO

BIO SODA – TÔM

CHUYÊN GIA TĂNG KIỀM HIỆU QUẢ BỔ SUNG NGUỒN KHOÁNG CA, MG, K... CAO CẤP CHO TÔM CÁ

BIO MINERAL ( KHOÁNG MẶN)

BIO MINERAL (Khoáng mặn) – TÔM

KHOÁNG MẶN HỮU CƠ CHUYÊN DÙNG CHO AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP. BỔ SUNG MUỐI KHOÁNG VÀ SELENIUM HỮU CƠ CHO TÔM CÁ

 

AQUAMIN EXTRA – TÔM

KHOÁNG CAO CẤP NGĂN CHẶN ĐỤC CƠ, CONG THÂN VÀ KÍCH LỘT CHUYÊN DÙNG CHO AO NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO

1 2
error: Content is protected !!