Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

Diệt khuẩn

GLUTARAL DOW (CAO CẤP) – TÔM

CHUYÊN GIA TIÊU DIỆT VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH GAN TUỴ - TPD VÀ PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM NGĂN NGỪA VÀ TIÊU DIỆT VI KHUẨN, VIRUS GÂT BỆNH ĐỐM ĐEN, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU, ĐEN MANG, ĐÓNG RONG VÀ NHIỂM KHUẨN TRÊN TÔM

AQUA BKC 99 – TÔM

DIỆT KHUẨN, SÁT TRÙNG NGUỒN NƯỚC CỰC MẠNH ,  NGĂN CHẶN CÁC BỆNH TRÊN TÔM

VIKON A (B.K.A) -TÔM

DIBROMOHYDANTOIN DIỆT KHUẨN THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆN VI KHUẨN VIBRIO GÂY HỘI CHỨNG GAN TỤY (AHPNS), HỘI CHỨNG CHẾT SỚM (EMS) VÀ CÁC BỆNH DO NẤM, VI KHUẨN, VIRUS TRÊN CÁ.

BIO TCCA

SÁT TRÙNG NƯỚC CỰC MẠNH TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC MẦM BỆNH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

BPRONOPOL (VIKON A) – TÔM

TIÊU DIỆT VI BÀO TỬ TRÙNG (EHP) NẤM & KÝ SINH TRÙNG TRÊN TÔM, CÁ

VIKON A (B.K.A)

DIBROMOHYDANTOIN DIỆT KHUẨN THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆN VI KHUẨN VIBRIO GÂY HỘI CHỨNG GAN TỤY (AHPNS), HỘI CHỨNG CHẾT SỚM (EMS) VÀ CÁC BỆNH DO NẤM, VI KHUẨN, VIRUS TRÊN TÔM, CÁ.

AQUA BKC 99 NEW – TÔM

DIỆT KHUẨN, SÁT TRÙNG NGUỒN NƯỚC CỰC MẠNH

GLUTARAL DOW NEW – TÔM

CHUYÊN XỬ LÝ CÁC BỆNH ĐỐM ĐEN, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU, ĐÓNG RONG, ĐEN MANG VÀ NẤM ĐỒNG TIỀN
1 2
error: Content is protected !!