Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

Diệt khuẩn

GLUTARAL DOW (CAO CẤP) – CÁ

CHUYÊN GIA TIÊU DIỆT VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH LỚ LOÉT,  NHIỂM KHUẨN, NẤM TRÊN CÁ NGĂN NGỪA VÀ TIÊU DIỆT VI KHUẨN, VIRUS GÂT BỆNH  TRÊN CÁ  

BKA – CÁ

DIỆT KHUẨN THẾ HỆ MỚI TIÊU  GỐC DIBROMOHYDANTION DIỆT VI KHUẨN, VIRUS, NẤM GÂY BÊNH TRÊN  CÁ NHƯ. NHIỂM KHUẨN, LỞ LOÉT, VIÊM NHIỂM, NẤM (NẤM THUỶ MI, TRÙNG HOAE DƯA…), GAN THẬN MŨ,  B.K.Alà gì? B.K.A  là hoá chất diệt khuẩn thế hệ mới gốc Dibromohydantoin ,  BKA diệt  khuẩn phổ rộng diệt được […]

AQUA BKC 99 NEW – CÁ

TIÊT DIỆT VI KHUẨN -VIRUS ... GÂY BỆNH LỞ LOÉT, NHIÊM KHUẨN TRÊN CÁ

AQUA BKC 99 – CÁ

DIỆT KHUẨN, SÁT TRÙNG NGUỒN NƯỚC CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NẦM BỆNH DO VI KHUẨN VIRUS TRÊN CÁ

BIODINE 99 NEW – CÁ

DIỆT KHUẨN CỰC MẠNH AN TOÀN CHO CÁ, KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI TẢO

BIO TCCA – CÁ

SÁT TRÙNG NƯỚC CỰC MẠNH TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC MẦM BỆNH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

BIODINE 999 – CÁ

DIỆT KHUẨN THẾ HỆ MỚI NHANH - MẠNH - AN TOÀN - HIỆU QUẢ - TIẾT KIỆM

BRONOPOL – CÁ

TIÊU DIỆT VI BÀO TỬ TRÙNG (EHP) NẤM & KÝ SINH TRÙNG TRÊN TÔM, CÁ
1 2
error: Content is protected !!