Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

Vi sinh

PRO USA BZT – CÁ

ĐỆ NHẤT VI SINH - XỨNG DANH SỐ 1. CHUYÊN XỬ LÝ AO NUÔI Ô NHIỄM NẶNG - CẮT TẢO  - NHỚT BẠT VÀ GIẢM KHÍ ĐỘC.

PRO USA – CÁ

EMZYME ĐẬM ĐẶC CHUYÊN XỬ LÝ NƯỚC VÀ ĐÁY AO - GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP VÀ CẮT TẢO

BIO BZT CLEAR aqua – CÁ

XỬ LÝ NƯỚC VÀ BÙN ĐÁY AO - GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP

BIO BZT CLEAR VIBRIO – CÁ

VI SINH CAO CẤP LÀ E. CÔ ĐẶC DẠNG VIÊN: CHUYÊN TẨY NHỚT BẠT - CẮT TẢO - KHỬ KHÍ ĐỘC  VÀ ỨC CHẾ VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH

BIO BZT ® CLEAR – CÁ

VI SINH CỦA MỸ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT – ĐÍCH THỰC LÀ SỐ 1. VI SINH CAO CẤP CHUYÊN XỬ LÝ – BÙN RỐN ĐÁY AO & KHỬ KHÍ ĐỘC

AQUAPRO – CÁ

VI SINH CAO CẤP  DẠNG HẠT CHUYÊN XỬ LÝ BÙN ĐÁY AO, KHỬ KHÍ ĐỘC - ỨC CHẾ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BÊNH VIBRIO
error: Content is protected !!