Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

PHÒNG - TRỊ BỆNH

GLUTARAL DOW (CAO CẤP) – TÔM

CHUYÊN GIA TIÊU DIỆT VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH GAN TUỴ - TPD VÀ PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM NGĂN NGỪA VÀ TIÊU DIỆT VI KHUẨN, VIRUS GÂT BỆNH ĐỐM ĐEN, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU, ĐEN MANG, ĐÓNG RONG VÀ NHIỂM KHUẨN TRÊN TÔM

PRAZI -BON -ỐC

XỔ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, TIÊU DIỆT KÝ SINH TRÙNG VÀ ẤU TRÙNG CỦA NÓ TRÊN ỐC.

SUTRIM – CÁ

KHÁNG SINH CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH GAN THẬN MŨ, NHIỂM KHUẨN, VIÊM ĐƯỜNG RUỘT TRÊN CÁ...

SULTRIM – TÔM

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG - GAN TỤY - PHÁT SÁNG NHIỄM KHUẨN TRÊN TÔM.

Prazi- Bon – CÁ

TẨY GIUN SÁN CÁC LOẠI,  ĐẶC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG VÀ EHP TRÊN CÁ

OTC AQUA – CÁ

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH -PHÂN TRẮNG - PHÁT SÁNG - ĐỐM TRẮNG DO VI KHUẨN - NHIỂM KHUẨN TRÊN CÁ

Prazi- Bon

TẨY GIUN SÁN CÁC LOẠI,  ĐẶC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG VÀ EHP TRÊN TÔM, CÁ

BIOLIV (cao cấp) – TÔM

BIOLIV CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI - TÔM BỊ GAN RUỘT DÙNG LIỀN KHỎI LUÔN

1 2
error: Content is protected !!