Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

Phương pháp phòng và trị bệnh phân trắng

1. Bệnh phân trắng xuất hiện trong giai đoạn nào? Bệnh thường xuất hiện nhiều nhất ở giai đoạn 70 – 80 ngày tuổi trên tôm sú và 45 – 70 ngày trên tôm thẻ chân trắng. 2. Nguyên nhân hình thành bệnh phân trắng  gồm những nguyên nhân sau: * Bệnh do tảo độc và […]

error: Nội dung được bảo vệ !!