Website bán hàng

Sản phẩm nổi bật

ZYME BIO

EM GỐC- MEN VI SINH DẠNG NƯỚC - CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY AO - GIẢM KHÍ ĐỘC VÀ GÂY MÀU TẢO SILIC

CAMAX Soft shell

CHUYÊN PHÒNG TRỊ ĐỤC CƠ CONG THÂN & KÍCH LỘT - khoáng cao cấp chuyên dùng cho ao nuôi công nghệ cao

SANPOWER

kHÁNG SINH 100% CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC - PHÒNG TRỊ BỆNH GAN TỤY VÀ PHÂN TRẮNG

BIO BZT ® CLEAR

Vi sinh cao cấp của Mỹ - đích thực là số 1

AQUAPRO

Vi sinh cao cấp dạng hạt

VANMIX

DINH DƯỠNG ĐẬM ĐẶC - SIÊU TĂNG TRỌNG & KÍCH THÍCH LỘT XÁC

GLUTARAL DOW

Phòng trị bệnh gan tụy (EMS). phân trắng, đốm đen, mòn đuôi, cụt râu.

AQUA MIN EXTRA

SIÊU KHOÁNG ĐẶC TRỊ ĐỤC CƠ CONG THÂN - KÍCH LỘT

Khách hàng & Đối tác