Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Trung Quốc: Nuôi tôm nhà kính tiếp tục phát triển mạnh

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÔM GIỐNG KHỎE MẠNH.

 Theo báo cáo của truyền thông địa phương, mô hình nuôi tôm trong nhà kính tại phía nam Trung Quốc tiếp tục phát triển lớn mạnh trong năm 2024. Theo tin tức từ Aquaculture Wealth, một ấn phẩm chuyên ngành thủy sản của Trung Quốc, mô hình nuôi tôm trong nhà kính tiếp tục bùng […]

error: Content is protected !!