Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Trứng nước và ảnh hưởng của nó tới ao tôm

Trứng nước còn là một loại thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản, là loại thức ăn phổ biến cho cá cảnh và một số loại cá nước lợ trong giai đoạn cá bột. Tuy hữu ích nhưng sự xuất hiện dày đặc của chúng sẽ gây tác động không nhỏ đến tôm […]

error: Content is protected !!