Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Sử dụng Yucca để phân hủy mùn bã hữu cơ trong ao

Yucca là một loại cây có chứa saponin, một hoạt chất có khả năng phân hủy mùn bã hữu cơ, giảm khí độc và cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi trồng thủy sản.                                Cây Yucca được ứng dụng […]

error: Content is protected !!