Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Phục hồi gan tôm sau bệnh

Trong suốt quá trình nuôi, có thể tôm sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn khi mắc phải các vấn đề về gan, bởi có lẽ gan tôm là một trong những bộ phận quan trọng hàng đầu của tôm. Từ những việc này, sức khỏe tôm sẽ giảm đáng kể, vì vậy cần […]

error: Content is protected !!