Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Những phát hiện gần đây về nhiễm EHP ở tôm

Đánh giá này trình bày chi tiết những phát hiện gần đây liên quan đến nhiễm EHP ở các trang trại nuôi tôm, bao gồm ảnh hưởng của nó đến hệ miễn dịch, tiêu hóa, trao đổi chất, sinh lý và tăng trưởng của tôm. EHP lây trực tiếp từ cá thể này sang cá […]

error: Content is protected !!