Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Những dưỡng chất mà tôm có thể hấp thụ qua mang

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÔM GIỐNG KHỎE MẠNH.

Một trong những bộ phận quan trọng nhất của tôm để hấp thụ dưỡng chất chính là mang. Mang tôm không chỉ giúp tôm hô hấp mà còn đóng vai trò trong việc hấp thụ các dưỡng chất từ môi trường nước. Một trong những bộ phận quan trọng nhất của tôm để hấp thụ […]

error: Content is protected !!