Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

TÁC HẠI NẤM ĐỒNG TIỀN VÀ BIẾN PHÁP XỬ LÝ

Hiện nay, đa số vùng  nuôi trồng tôm đang gặp vấn đề với việc xử lý một loại nấm trong ao nuôi là nấm đồng tiền. Nấm đồng tiền trong ao nuôi tôm thường xuất hiện ở xung quanh đáy và bờ ao, có mùi tanh khiến tôm mắc phải nhiều bệnh, ảnh hưởng đến […]

error: Content is protected !!