Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ BỆNH PHÁT SÁNG TRÊN TÔM

Trong quá trình nuôi tôm nếu thường xuyên theo dõi vào ban đêm người nuôi sẽ quan sát thấy hiện tượng nước ao hay trên tôm cũng có hiện tượng nước phát sáng nhất là vào mùa nắng khi nhiệt độ và độ mặn tăng. Hiện tượng phát sáng trong ao nuôi tôm khá phổ […]