Hotline: 0917 020 789

Với chúng tôi, Chất lượng là không thỏa hiệp

|

|

Đường ruột tôm khoẻ, chìa khoá thành công cho nuôi tôm công nghệ cao

Đường ruột tôm thẻ chân trắng cùng với gan, là cơ quan quan trọng nhất, để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn. Đường ruột tốt tôm sẽ tăng trưởng tốt.  Ruột là ống thẳng có 3 đoạn gồm ruột trước, ruột giữa nơi hấp thu thức ăn và ruột sau […]

error: Content is protected !!