Website bán hàng

Hoạt chất mới ức chế virus gây hội chứng đốm trắng WSSV

Nghiên cứu này của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy rằng Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có thể là một phương pháp mới để điều trị hoặc kiểm soát hội chứng đốm trắng.

Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) là một phương pháp tiềm năng để điều trị WSSV.

Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) là một loại flavonoid, có trong trà xanh. Nó cũng được báo cáo có nhiều trong kiều mạch và  nho. Đây là một hoạt chất có hoạt tính kháng khuẩn và có tiềm năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ virus.

hoạt chất ức chế hội chứng đốm trắng, hội chứng đốm trắng, bệnh đốm trắng, trị bệnh đốm trắng, bệnh trên tôm

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học Trung Quốc đã kiểm tra xem EGCG có thể bảo vệ cua bùn Scylla paramamosain chống lại virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV).

Kết quả

Kết quả của thử nghiệm gây bệnh thực nghiệm đối với virus đã khẳng định rằng EGCG có thể làm tăng tỷ lệ sống của cua nhiễm WSSV, và điều trị với EGCG 1 mg/kg tăng lên đáng kể sức đề kháng của cua đối với WSSV so với nhóm đối chứng. Do đó, 1 mg/kg EGCG được sử dụng làm liều thực nghiệm trong các phân tích tiếp theo.

Kết quả cho thấy xử lý bằng EGCG có thể gây ra một số quá trình miễn dịch nhất định, như quá trình phenoloxidase và JAK-STAT, và nó cũng có thể làm tăng hoạt tính của prophenoloxidase. Điều trị bằng EGCG + WSSV làm giảm đáng kể số lượng bản sao WSSV ở thời điểm 24, 48 và 72 giờ sau khi thử thách so với nhóm đối chứng (thử thách WSSV không điều trị bằng EGCG).

hoạt chất ức chế hội chứng đốm trắng, hội chứng đốm trắng, bệnh đốm trắng, trị bệnh đốm trắng, bệnh trên tôm

Mô học và tỷ lệ sống của cua bùn ở các nghiệm thức

hoạt chất ức chế hội chứng đốm trắng, hội chứng đốm trắng, bệnh đốm trắng, trị bệnh đốm trắng, bệnh trên tôm

Sự nhân mật số của virus qua các mốc thời gian ở hai nghiệm thức.

Kết luận

Những kết quả này chứng minh rằng EGCG có thể cải thiện hiệu quả sự miễn dịch bẩm sinh và tỷ lệ sống của cua S. paramamosain nhiễm WSSV và ức chế sự sao chép WSSV bằng cách ngăn chặn sự biểu hiện gen WSSV giai đoạn cuối.

Do đó, nghiên cứu này cho thấy rằng EGCG có thể là một phương pháp điều trị hoặc ngăn ngừa mới có tiềm năng để kiểm soát hội chứng đốm trắng. 

Theo: Wang Z, Sun B, Zhu F

TRỊ THỦY Lược dịch