Website bán hàng

BIO BZT ® CLEAR

BIO BZT ® CLEAR

VI SINH CỦA MỸ CHẤT LƯỢNG THƯỢNG HẠNG – ĐÍCH THỰC LÀ SỐ 1
Gọi (08.88.282.489) Để được trợ giúp

VI SINH CAO CẤP CHUYÊN XỬ LÝ – BÙN RỐN ĐÁY AO & KHỬ KHÍ ĐỘC

Nội dung...

Sản phẩm liên quan

BIOPRO

VI SINH CHUYÊN TẨY NHỚT AO BẠT VÀ PHÂN HỦY BÙN ĐÁY AO

Liên hệ

ZYME BIO

EM GỐC- MEN VI SINH DẠNG NƯỚC - CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY AO - GIẢM KHÍ ĐỘC VÀ GÂY MÀU TẢO SILIC

Liên hệ

BIO BZT CLEAR - VIBRIO

VI SINH DẠNG VIÊN- CẮT TẢO LAM & ỨC CHẾ VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG VÀ GAN TỤY

Liên hệ

BIO BZT CLEAR - NO2

CHUYÊN XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NO2-NH3-H2S - CẮT TẢO LAM- TẢO ĐỎ

Liên hệ